Dziś jest wtorek, 3 marzec 2015

CECH PIEKARZY
W WARSZAWIE

 

   Pierwsze wzmianki o zrzeszeniu piekarzy w Cechu pochodzą z 1520 roku. Tak dawną tradycję zrzeszania piekarzy trzeba podtrzymywać i pielęgnować. Jest to ogromne bogactwo tego rzemiosła, które powinno być przedmiotem dumy. Cech Piekarzy w Warszawie jest kontynuatorem tradycji Cechu Piekarzy z okresu przedwojennego. Piekarstwo jest dziedziną rzemiosła o wyjątkowych tradycjach - dlatego najważniejszym celem naszej organizacji jest zespolenie tego środowiska z terenu Warszawy i województwa. Jesteśmy jedynym branżowym Cechem działającym w tym rejonie.

     Obecnie Cech nasz spełnia rolę inną, jak w czasach obligatoryjnej przynależności. Wspomnienia o dawnym Cechu są najczęściej związane z przydziałami, rozdzielnikami, obowiązkowym rozliczaniem, sprawozdaniami itd. Teraz Cech jest zrzeszeniem właścicieli piekarni, którzy chcą ze sobą współpracować, aby pomóc sobie w rozwiązywaniu codziennych i niecodziennych problemów, jest miejscem spotkań i wymiany poglądów rzemieślników - piekarzy.

     W ubiegłym roku zmieniliśmy siedzibę biura z myślą, o niezbędnej w obecnych czasach działalności szkoleniowej. Sala wykładowa, jaką obecnie posiadamy, pozwala na organizację szkoleń w każdym zakresie. Kursy o tematyce GMP, GHP i HACCP dla właścicieli i dla pracowników piekarni; kursy teoretyczne w zawodzie ,,piekarz''; pedagogiczny; BHP dla pracodawców - to tematyka, jaką już ,,przerobiliśmy'' i będziemy kontynuować. Jesteśmy otwarci na wszystkie Państwa propozycje i potrzeby.

     Jest wiele wymiernych korzyści z przynależności do naszej organizacji:

          * bieżące informacje podatkowe
          * informacje o aktualnych przepisach prawa pracy
          * pomoc w zagadnieniach dotyczących BHP
          * współpraca z rzeczoznawcą maszyn i urządzeń piekarskich
          * kursy, szkolenia właścicieli i pracowników w wymaganych zakresach
          * organizacja nauki zawodu uczniów młodocianych w piekarniach
          * pomoc w zakresie reorganizacji i modernizacji piekarń
          * współpraca z firmami zajmującymi się produkcją i dystrybucją mąki, dodatków oraz maszyn i urządzeń piekarskich.

     Wspólne obchody uroczystości kościelnych i reprezentacja rzemiosła piekarskiego podczas ważnych wydarzeń w życiu społecznym i gospodarczym małej i średniej przedsiębiorczości oraz bale karnawałowe, spotkania przy ogniskach, wspólne wyjazdy na targi, bądź wycieczki zagraniczne - dopełniają obraz wymienionych powyżej korzyści należnych naszym członkom.

     Warto zaznaczyć, że Cech Piekarzy w Warszawie jest również Związkiem Pracodawców zarejestrowanym w dniu 26.06.1996 r., co pozwala naszym członkom na zaliczanie w koszty uzyskania przychodów części składek członkowskich.

     Przedstawiając krótki opis naszej działalności, w imieniu Zarządu i zrzeszonych właścicieli piekarń, zapraszamy Kolegów do wstąpienia w poczet członków Cechu Piekarzy w Warszawie.

Zarząd Cechu